Viktigt för oss

Vidareutveckling av verksamheten

Vi på Liveside arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla frågor kring säkerhet, kvalitet och miljö. Såväl för våra kunder, vår personal som för vår omvärlds skull. När vi är ute och reser strävar vi efter miljöanpassade och säkra alternativ med hänsyn till oss själva, andra och framförallt våra familjer.

Nedan hittar du kortare sammanfattningar av de riktlinjer vi arbetar mot dagligen.
I menyn hittar du våra policys i fullständig form.

Arbetsmiljö

I vårt arbetsmiljöarbete utgår vi alltid från arbetsmiljölagen och dess regler. Vid varje leverans ska en riskbedömning med åtgärdsplan genomföras. Liveside agerar för att minimera att våra arbetstagare utsätts för de risker som finns inom varje arbetsområde. Det åligger alla som arbetar hos Liveside att ta del av riskbedömningar och åtgärdsplan och se till att respektera och efterfölja dessa åtgärder.

Jämställdhet

Livesides ambition är att vara en av de mest attraktiva arbetsplatserna inom upplevelseindustrin i Sverige. För att kunna rekrytera bästa möjliga personal krävs bl.a. att arbetsplatsen är jämställd. Jämställdheten är således ett väldigt viktigt område för Liveside. Därför har vi fokus på detta redan nu även då företaget är ungt och på många sätt litet och formbart.

Kvalitet

Liveside arbetar långsiktigt och strukturerat med kvalitetsförbättringsfrågor utifrån riktlinjerna i den internationella standarden ISO 9004 som syftar till att förbättra organisationens verksamhet.

Miljö

Livesides presumtivt största negativa miljöpåverkan ligger i vårt produktsortiment och i våra frakter. Därför ligger vårt fokus vad gäller miljöarbetet på de två områdena. De större och mer skrymmande produkterna tillverkar vi så att de kräver så lite utrymme som möjligt vid frakt. De ska antingen kunna fällas ihop inför frakt, eller/och kan packas utan onödigt tomrum. På så sätt har Liveside inom vissa produktgrupper minskat transportbehovet jämfört med de konventionella lösningarna med 50%.

Green side

För att underlätta för kunden att hitta och välja våra miljömärkta produkter har vi skapat en miljöserie som vi gett namnet Green Side. Våra kunder kan på så sätt hela tiden lätt hitta de miljövänliga produkterna i vårt sortiment.

inom konceptet ryms allt vi gör för att kunna erbjuda smarta lösningar och produkter som kan minska era evenemangs miljöpåverkan. Vi erbjuder miljömärkta produkter, vi erbjuder gröna transporter eller möjligheten att klimatkompensera dem, vi agerar miljökonsulter åt evenemang - vi gör allt vi kan för att göra våra kunders evenemang grönare och roligare!

Frågor


Om du undrar något gällande våra policys kan du kontakta:

0570-500 11
kontakt@liveside.se